Yu-Xin Yue

Email:yxyue@mail.nankai.edu.cn


Yu-Xin Yue,born in 1996,Master Candidate

Educational Backgroud:

2018/09 -                  Nankai University,  College of Chemsitry, Master Candidate, Supervisor: Prof. Dong-Sheng Guo

2014/09 - 2018/07   Huazhong Agricultural University, College of Science

Research Interests:

In vivo bioactivity assays of supramolecular theranostics

Published Work:

1. A colorimetric and fluorometric dual-modal sensor for methanol based on a functionalized pentacenequinone derivative, Meng-Ting Zhao, Yu-Xin Yue, Chang Liu, Pei-Yi Hui, Song He, Lian-Cheng Zhao and Xian-Shun Zeng*, Chem. Commun., 2018, 54, 8339-8342.

2. Fluorescence regulation of 4-aminobenzofluoran and its applications for Cu2+-selective fluorescent probe and bioimaging, Kun Huang, Yu-Xin Yue, Xiao-Jie Jiao, Chang-Liu, Qing Wang, Xiao-Yin Qiu, Song He, Lian-Cheng Zhao, Xian-Shun Zeng*, Dyes and Pigments, 2017, 143, 379-386.

Room 206, Southern Building of Chemistry, Nankai University, 94 Weijin Road, Nankai District, Tianjin   津ICP备18007953号-1 技术支持:东方网景